Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΣ (ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ) - ΤΟΜΟΣ Α΄+ Β΄Κωδικός: 355Συγγραφέας: Τζάρτζανος Αχιλλ.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΣ (ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ) - ΤΟΜΟΣ Α΄+ Β΄
Τελική Τιμή:22.00€
Αθήναι 1946,1953, σελ. 352+332. 2η Έκδοσις. Άκοπο. Οι 2τ. μαζί.