Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΕΛΛΑΔΑ - ΧΑΡΤΗΣ [ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ κ.α.]Κωδικός: 3592Συγγραφέας: """Chartographica Hellenica"" "

ΕΛΛΑΔΑ - ΧΑΡΤΗΣ [ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ κ.α.]
Τελική Τιμή:7.00€
Αθήνα() 197(), σελ. 12.