Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

"Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ""ΘΑΡΡΟΣ"" ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1899-1910"Κωδικός: 33/1645Συγγραφέας: Μπέλια Δ. Ελένη

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1899-1910
Τελική Τιμή:7.00€
Αθήνα 1984, σελ. 26. Ανάτυπο.