Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Η οικονομία της Ελλάδος 21η Απριλίου 1967 - 8η Οκτωβρίου 1973Κωδικός: 978960522208Έτος έκδοσης: 2006Συγγραφέας: Μακαρέζος Nικόλαος Ι.

Η οικονομία της Ελλάδος   21η Απριλίου 1967 - 8η Οκτωβρίου 1973
Tιμή Καταλόγου:42.60
Έκπτωση:30%
Τελική Τιμή:30.00€
[...] Η παρούσα εργασία αποτελεί τον κατ' αρχήν αντίλογο στις ανυπόστατες μομφές κατά της οικονομικής πολιτικής του Απριλιανού καθεστώτος, αντίλογο βασισμένο σε γεγονότα, αριθμούς και κρίσεις αντικειμενικών κριτών και των αρμοδίων διεθνών οικονομικών οργανισμών. [...] Προσπαθούμε να συνθέσουμε για τον αναγνώστη αυτή την αναγκαία συγκριτική εικόνα, ούτως ώστε να μπορεί μόνος του να συναγάγει τα συμπεράσματά του. Επειδή η ελληνική οικονομία δεν είναι κλειστή και επομένως επηρεάζεται από τις ανάλογες εξελίξεις, που σημειώνονται στον ευρύτερο περίγυρο και από τις εκάστοτε διεθνείς συγκυρίες, δεν θα αρκούσε μια συγκριτική εικόνα βασισμένη σε εσωτερικά, εθνικά κριτήρια και μόνο. Είναι αναγκαίος ο παράλληλος συγκριτικός συσχετισμός των αποτελεσμάτων και με τις ταυτόχρονες, παρόμοιες διεθνείς εξελίξεις και επιδόσεις, που πραγματοποιούνται στις χώρες - μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως (Ο.Ο.Σ.Α.), και στις χώρες - μέλη της Ε.Ο.Κ. (της σημερινής Ευρωπαϊκής Ενώσεως) και στις ανταγωνίστριες χώρες. [...]. 521 σελ. ISBN 960-522-208-6