Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑΈτος έκδοσης: 1965Συγγραφέας: Μακρυγιάννης (Στρατηγός) Βλαχογιάννης Γ. (εισαγωγή)

ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ
Τελική Τιμή:10.00€
Αθήναι 1964, σελ 550. Εκδόσεις Γαλαξίας