Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ Α΄+ Β΄Συγγραφέας: Brehier Emile, Ιωαννίδης Πέτρος (Μετάφρ.)

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ Α΄+ Β΄
Τελική Τιμή:25.00€

Αθήναι 1970, σελ. 780+720. Σκλ/δετο. Οι 2τ. μαζί.