Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (1966-1970)Κωδικός: 50/71Συγγραφέας: ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (1966-1970)
Τελική Τιμή:20.00€

Αθήναι Δεκέμβριος 1965, Κέντρον Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, σελ. 472, πολυγραφημένο

Κατάσταση: ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ