Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΤΥΠΟΝ ΕΚ ΤΗΣ "ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ"Κωδικός: 50/337Συγγραφέας: Λεβαντινός Χ. Πλοίαρχος Β.Ν.

Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΤΥΠΟΝ ΕΚ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ
Τελική Τιμή:6.00€

Αθήναι 1960, σελ.30

Κατάσταση: ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ