Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΓΕΝΙΚΑΙ ΟΔΗΓΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ)Κωδικός: 50/581Συγγραφέας: Αρχηγείον Ενόπλων Δυνάμεων, 7η Μικτή Επιτελική Ομάς

ΓΕΝΙΚΑΙ ΟΔΗΓΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ)
Τελική Τιμή:7.00€

Αθήνα 1969, σελ.26

Κατάσταση: ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ