Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ (ΟΙ ΝΕΩΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ)Κωδικός: 50/688Συγγραφέας: Βουρβέρης Ι. Κωνσταντίνος

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ (ΟΙ ΝΕΩΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ)
Τελική Τιμή:12.00€

Αθήναι 1963, σελ.130, πολυγραφημένο

Κατάσταση: ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ