Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Νέον Λεξικόν Ιταλικο-ΓραικικόνΈτος έκδοσης: 1806Συγγραφέας: Βλαντής Α. Σπυρίδων

Νέον Λεξικόν Ιταλικο-Γραικικόν
Τελική Τιμή:250.00€

Νέον λεξικόν Ιταλικο-Γραικικόν : ερανισθέν εκ του μεγάλου Λεξικού των Ακαδημαϊκών της Κρούσκας, / παρά Σπυρίδωνος Βλαντή ωφελιμωτάτον πάσι τοις ποθούσι μαθείν την Ιταλική Διάλεκτον, αναγιγνώσκειντε ορθώς και μεταγλωττίζειν τα αυτής Βιβλία.

Περιέχον Εν μεν τη αρχή Πραγματείαν τινά διηρημένην εις δύω Βιβλία , ων το μεν έστι περί Ιταλικής Ορθογραφίας, το δε περί Προσωδίας και Προφοράς εν δε τω τέλει εν Λεξικόν Γεωγραφικόν. Άπερ ούχ ευρίσκεται εν τοις άλλοις μέχρι του νυν εις φώς αχθείσι Λεξικοίς.

Έκδοσις δευτέρα Μεθ'όσης οιόν τε της επιμελείας διορθωθείσα και αυξηθείσα.

Βενετία 1806
σελ. XL+418

Σκληρόδετο, με κόκκινο δέρμα στη ράχη

Ελαφρώς ταλαιπωρημένο περιμετρικά

Κατάσταση: ΚΑΛΗ