Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

The Organon, or logical treatises, of Aristotle. With the introduction of Porphyry (volume I)Συγγραφέας: Αριστοτέλης, 385-322 π.Χ.

The Organon, or logical treatises, of Aristotle. With the introduction of Porphyry (volume I)
Τελική Τιμή:18.00€

(Αριστοτέλους "Το Όργανον" μεταφρασμένο στα αγγλικά, τόμος Α΄)

Henry G. Bohn, London, 1853. 

Σκληρόδετο, σελίδες 356.

Κατάσταση: ΚΑΛΗ