Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΠΥΡΣΟΣ - ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΕΠΙΤΕΛΩΝ ΤΗΝ 1η ΚΑΙ 22αν ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1949 ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΠΙΤΕΛΩΝ ΤΟΥ Γ.Ε.Σ.Κωδικός: 51/235Συγγραφέας: ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1940-49, ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΠΥΡΣΟΣ - ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΕΠΙΤΕΛΩΝ ΤΗΝ 1η ΚΑΙ 22αν ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1949 ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΠΙΤΕΛΩΝ ΤΟΥ Γ.Ε.Σ.
Τελική Τιμή:60.00€

Αθήναι 1950, Γενικόν Επιτελείον Στρατού - Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, παρατηρήσεις και σχεδιαγράμματα εκτός κειμένου, σελ. 98