Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ACTA INTERNATIONAL CONGRESS FOR THE 50 YEARS FROM THE 1940-1941 EPOPEE AND THE BATTLE OF CRETE - ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΟΣ 1940-41Κωδικός: 51/310Συγγραφέας: ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1940-49, ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ACTA INTERNATIONAL CONGRESS FOR THE 50 YEARS FROM THE 1940-1941 EPOPEE AND THE BATTLE OF CRETE - ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΟΣ 1940-41
Τελική Τιμή:17.00€

Greece 1991, International Commission of Military History, σελ. 272

Κατάσταση: ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ