Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΣ - ''Η ΜΕΤΑΡΡΥΜΙΣΙΣ'''Κωδικός: 51/258Συγγραφέας: Παπαχρήστου Ιωάννης51ος ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΣ - Η ΜΕΤΑΡΡΥΜΙΣΙΣ
Τελική Τιμή:7.00€

Κόρινθος 196(;), εκδ. Μιχαλόπουλος, σελ. 46

Κατάσταση: ΚΑΛΗ