Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

4 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: ΟΥΜΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ - Ο MAX SCHELEER ΚΑΙ ΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΙ ΤΟΥ - Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗΝ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣΚωδικός: 51/263Συγγραφέας: Μπρατσιώτης Ι. Π., Γεωργούλης Δ. Κ., Ράμμος Θ. Γ., Κολιτσάρας Θ. Ι.51ος ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

4 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: ΟΥΜΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ - Ο MAX SCHELEER ΚΑΙ ΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΙ ΤΟΥ - Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗΝ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Τελική Τιμή:9.00€

Αθήναι 1955, Χριστιανική Ένωσις Εκπαιδευτικών Λειτουργών, σελ. 108

Κατάσταση: ΚΑΛΗ