Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β΄ΤΕΥΧΟΣ ΙΖ΄ΕΤΟΣ 1973: ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΗΚΩΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ (ΔΥΟ ΠΑΛΗΑ ΕΜΜΕΤΡΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ)Συγγραφέας: Ηπειρωτικά Χρονικά

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β΄ΤΕΥΧΟΣ ΙΖ΄ΕΤΟΣ 1973: ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΗΚΩΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ (ΔΥΟ ΠΑΛΗΑ ΕΜΜΕΤΡΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ)
Τελική Τιμή:25.00€

Περιεχόμενα:

Α΄: ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΗΚΩΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ,

Β΄: ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ,

Γ΄: Η ΦΥΛΛΑΣ ΤΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΗΡΩΟΣ ΑΛΗ ΠΑΣΑ ΤΕΠΕΛΕΝΛΗ 822 ΜΑΪΟΥ 17.

Ιωάννινα 1973, σελ. 256

Κατάσταση: ΚΑΛΗ