Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Επικτήτου Εγχειρίδιον, Κέβητος Πίναξ, Κλεάνθους Ύμνος / εκδόντος και διορθώσαντος Α. Κ.[οραή], και γαλλιστί μεθερμηνεύσαντος τα δύο πρώτο, του F. Th.[urot] και το τρίτον, ετέρου.Έτος έκδοσης: 1826Συγγραφέας: Επίκτητος & Κοραής, Αδαμάντιος, 1748-1833Φιλοσοφία

Επικτήτου Εγχειρίδιον, Κέβητος Πίναξ, Κλεάνθους Ύμνος / εκδόντος και διορθώσαντος Α. Κ.[οραή], και γαλλιστί μεθερμηνεύσαντος τα δύο πρώτο, του F. Th.[urot] και το τρίτον, ετέρου.
Τελική Τιμή:180.00€

Εν Παρισίοις 1826, Εκ της Τυπογραφίας Ι. Μ. Εβεράτου, σελ. οβ'+174, σκληρόδετο με δερμάτινη ράχη, σε άριστη κατάσταση

Κατάσταση: ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ