Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ -ΜΕΙΩΣΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ -ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ -ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΣυγγραφέας: Ελεύθερος Κόσμος Εφημερίς Αρ. Φύλλου: 2609

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ -ΜΕΙΩΣΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ -ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ -ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Τελική Τιμή:4.00€
Αθήναι Σάββατον 11 Ιανουαρίου 1975, σελ. 8.