Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡ. 1 (ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1991)Κωδικός: 48/2848Συγγραφέας: Πανελλήνια ομ. Εκδ. Β/λών Hellenic Fed. of Publ. and BooksellersΛΑΟΓΡΑΦΙΑ -ΤΟΠΙΚΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡ. 1 (ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1991)
Τελική Τιμή:40.00€

Αθήναι 1973, σελ. 96