Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΘΕΑΤΡΟΝ, ΤΟΜΟΣ Α΄: ΤΟ ΚΟΚΚΑΛΑΚΙ ΤΗΣ ΝΥΚΤΕΡΙΔΑΣ-Η ΠΩΛΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ-ΥΠΟ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΝ-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ-Η ΠΑΛΗΟΓΛΩΣΣΑ-ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΑΓΚΟ-ΕΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΚωδικός: 111539Συγγραφέας: Λάσκαρης Ι. Νικόλαος, Ταγκόπουλος Π.Δ. (Προλ.)

ΘΕΑΤΡΟΝ, ΤΟΜΟΣ Α΄: ΤΟ ΚΟΚΚΑΛΑΚΙ ΤΗΣ ΝΥΚΤΕΡΙΔΑΣ-Η ΠΩΛΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ-ΥΠΟ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΝ-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ-Η ΠΑΛΗΟΓΛΩΣΣΑ-ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΑΓΚΟ-ΕΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩ
Τελική Τιμή:28.00€

Αθήναι 1924, σελ. 208. Σκλ/δετο.

Κατάσταση: ΚΑΛΗ