Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Ο κοινοβουλευτισμός εν ΕλλάδιΚωδικός: 978-618-5361-18-1Έτος έκδοσης: 2019Συγγραφέας: Καζάζης ΝεοκλήςΕκδοτικός οίκος: ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ

Ο κοινοβουλευτισμός εν Ελλάδι
Tιμή Καταλόγου:19.08
Έκπτωση:10%
Τελική Τιμή:17.17€

Ο Νεοκλής Καζάζης εναντιωνόταν στον κοινοβουλευτισμό γράφοντας το παρόν βιβλίο κατὰ τοῦ συγκεκριμένου πολιτικοῦ συστήματος. Η έκδοση αυτή, την οποία δημοσίευσε το 1910, είναι μια επιστημονική μελέτη σε σειρά άρθρων που ασκεί κριτική κατά του κοινοβουλευτικού συστήματος. Ακολουθεί ένα ενδεικτικό απόσπασμα:

Καὶ ἐν τούτοις, παρὰ τὸν λαϊκὸν αὐτῆς κατ’ ἐπίφασιν χαρακτήρα, ἡ ἑλληνικὴ ὀλιγαρχία ἀπὸ πολλῶν δεκαετηρίδων οὐδὲν γενναῖον καὶ σωστικὸν ἐδημιούργησεν ὑπὲρ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἐν τῇ εἰλικρινεῖ καὶ ἀμερολήπτῳ ἀναλύσει τῶν ἱστορικῶν γεγονότων, τῶν ἐπελθόντων ἀπὸ τῆς ἰδρύσεως τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους, καταδηλοῦται, ὅτι οὐχὶ τὸ ἐθνικὸν συμφέρον ἐπρωτοστάτησεν ἐν τῇ διοικήσει τῶν κοινῶν πραγμάτων, ἀλλὰ τὸ κομματικόν, ἡ ἀπὸ κομματικῆς ἀπόψεως ἀντίληψις. Ἡ ὀλιγαρχία, βασιζομένη κατὰ πλάσμα ἐπὶ τῆς λαϊκῆς βουλήσεως, ἐξετράπη εἰς τοιοῦτον βαθμόν, ὥστε νὰ μὴ διστάσῃ νὰ κηρύξῃ πλέον ἢ ἄπαξ ἀνυποκρίτως τὴν ἀνάγκην τῆς θυσίας τῶν γενικῶν συμφερόντων εἰς τὰ μερικά, τὰ κομματικά. Καὶ ταῦτα ἐν ὀνόματι του Κοινοβουλευτισμοῦ, τῶν Θεσμῶν.

Κατάσταση: ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ
Σελίδες: 340