Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΑΙ ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΙΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ [πουλημένο]Κωδικός: 32/1330Συγγραφέας: Ζώρας Θ. Γεώργιος

ΑΙ ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΙΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ [πουλημένο]
Tιμή Καταλόγου:8.00
Έκπτωση:10%
Τελική Τιμή:7.20€

Αθήναι 1953, σελ. 48.