Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Επίτομος ιστορία της ΚρήτηςΈτος έκδοσης: 1981Συγγραφέας: Ξανθουδίδης, Στέφανος Α., 1864-1928Εκδοτικός οίκος: ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΚρήτη, Ευρωπαϊκή ιστορία

Επίτομος ιστορία της Κρήτης
Tιμή Καταλόγου:10.60
Έκπτωση:50%
Τελική Τιμή:5.30€

Η εκδοσις του μικρού τούτου βιβλίου δεν προήλθεν εκ πρωτοβουλίας του συγγραφέως. Η εν Αθήναις τελευταίον συσταθείσα Ελληνική Εκδοτική Εταιρεία ανέθηκεν εις αυτόν τη ειςηγήσει μου την σύνταξιν αυτού κατά τον παρελθόντα Απρίλιον, διαβλέπουσα το υπέρ της Ιστορίας της μεγάλης νήσου διαφέρον, αυξηθέν ευλόγως είπερ ποτέ, εν αις ημέραις αποφασίζεται επί χρυσαίς ελπίσιν η οριστική αυτής τύχη.

Ο δε σκοπός, δι` ον προορίζεται το βιβλίον, και ο ευρύς κύκλος των αναγνωστών, προς ον απευθύνεται επέβαλλον την συντομίαν και την απλότητα του περιεχομένου. Εξ άλλου δε ο βραχύτατος χρόνος, εν ω έπρεπε να παρασκευαστή, απέκλειε πάσαν επιστημονικήν αξίωσιν αυτού. Αλλά τούτο δεν ελαττώνει την αξίαν του βιβλίου συντεταγμένου ουχ ήττον επί βάσεων καθαρώς επιστημονικών υπό συγγραφέας άριστα παρεακευασμένου προς το έργον και από μακρού παρακολουθούντος τας εις την πάτριον αυτού νήσον αναφερομένας αρχαιολογικάς ανακαλύψεις και ιστορικάς έρευνας. [...]

(από τον πρόλογο Σπυρ. Π. Λάμπρου)

Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Είδος βιβλίου: Χαρτόδετο
Σελίδες: 173
Θέματα: Κρήτη, Ευρωπαϊκή ιστορία
Γλώσσες: Ελληνική, Νέα