Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Β΄ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΚΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1965Κωδικός: 40/441Συγγραφέας: Meynaud Jean

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Β΄ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΚΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1965
Τελική Τιμή:28.00€
Αθήνα 1974, β΄ έκδοση, σελ. 574 - Αθήνα 1974, β΄ έκδ., σελ. 198, δυο βιβλία μαζί