Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΤΟΣ Ζ΄ - 1964Κωδικός: 29ΛΑΒΣυγγραφέας: Ελληνικόν Κέντρον Παραγωγικότητος

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΤΟΣ Ζ΄ - 1964
Τελική Τιμή:7.00€
Αθήναι 1964, σελ. 96.