Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΛΛΟΝ - Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.Κωδικός: 29ΛΑΒΣυγγραφέας: Ελληνικόν Κέντρον Παραγωγικότητος

ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΛΛΟΝ - Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.
Τελική Τιμή:7.00€
Αθήναι 1961, σελ. 32.