Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΣυγγραφέας: Πλεύρης, Κωνσταντίνος Α.

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Tιμή Καταλόγου:10.65
Έκπτωση:20%
Τελική Τιμή:8.50€

Το παρόν βιβλίον δεν είναι θρησκευτικόν, αλλά ιστορικόν. Αυτό σημαίνει, ότι όσα γράφονται στηρίζονται εις στοιχεία πραγματικά και όχι, δογματικά. Σκοπός του είναι να πληροφορήση αντικειμενικώς, περί της γλώσσης και της μορφής του Χριστού.
Έτσι έχομεν την ανθρωπίνην ταυτότητα της προσωπικότητος του Ιησού. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Περιεχόμενα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ
2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΟΓΜΑΤΙΣΜΟΙ
Το ερώτημα: Ποίαν γλώσσαν ωμίλει ο Χριστός; κατόπιν επιχειρημάτων και στοιχείων - Η σκοπιμότης της γνώσεως της γλώσσης του Ιησού - Θεολογούντες και ιστορικοί - Παλαιά και Καινή Διαθήκη.
3. ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Πενιχρότης Εβραϊκής γλώσσης - Η υπεροχή του Ελληνικού λόγου - Η Εβραϊκή νεκρά γλωσσά - Η παγκοσμιότης της Ελληνικής - Τα Αραμαϊκά - Η μετάφρασις της Π.Δ. - Η Κ.Δ. εγράφη στα Ελληνικά - Ο Χριστός και οι Απόστολοι ωμίλουν Ελληνικά
4. ΓΝΩΜΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
Ξένοι συγγραφείς στοιχειοθετούν την Ελληνικότητα της ομιλίας του Ιησού - Οι Εβραίοι ηγνόουν την Εβραϊκήν γλώσσαν - Ο Χριστός ωμίλει κυρίως Ελληνικά και κατ' εξαίρεσιν Αραμαϊκά - Συνομιλίαι Ιησού στα Ελληνικά - Έλληνες συγγραφείς υπέρ της γλωσσικής Ελληνικότητος του Ιησού - Ταυτόσημος γλώσσα Ευαγγελίου και προφορικού λόγου Χριστού - Οι Γαλιλαίοι και οι Σαμαρείται δεν ήσαν Εβραίοι
5.Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ
Ο Χριστός δεν ήτο Εβραίος - Η Ελληνικότης της Γαλιλαίας - Που ευρίσκετο ο Ιησούς επί 18 έτη;
6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Την εποχή του Ιησού τα Εβραϊκά ήσαν νεκρά γλώσσα - Ο Χριστός εδίδασκε και συνωμίλει Ελληνιστί - Η Κ.Δ. εγράφη στα Ελληνικά - Στην Γαλιλαία ωμίλουν κυρίως Ελληνικά - Ο Χριστός εχρησιμοποίει περιστασιακώς τα Αραμαϊκά
7. Η ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΛΑΤΟΝ
Κάποια αποσπάσματα από τα Ταλμούδ - Ο εγκληματικός αντιχριστιανισμός των Εβραίων - Σύγκρισις Πιλάτου προς μαθητάς Ιησού - Η συμπεριφορά του Πιλάτου - Οι μισόχριστοι Ιουδαίοι - Σύγκρουσις Πιλάτου με Εβραίους - Συμπεράσματα από την συνομιλίαν Ιησού και Πιλάτου
8. Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Αι πρώται απεικονίσεις του Ιησού - Πληροφορίαι του Επισκόπου Καισαρείας Ευσεβίου - Η περιγραφή του Λεντούλου - Το Άγιον Μανδήλιον - Τα μόνα υπάρχοντα στοιχεία
9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

 ΣΕΛΙΔΕΣ 112.