Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΣΤΗΣ 10ο, 11ο & 12ο - ΤΥΠΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 13ο και 14ο ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣΚωδικός: 28/3008 ΚΑΤΣ 3399Συγγραφέας: Ε.Δ.Τ.Μ.Α.Τ.Σ. [Τεκτονισμός]

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΣΤΗΣ 10ο, 11ο & 12ο - ΤΥΠΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 13ο και 14ο ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ
Τελική Τιμή:18.00€

Αθήναι 1971, σελ. 44.