Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΕΘΝΟΠΡΟΔΟΣΙΑΙ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΛΟΓΙΑΙ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε.Κωδικός: 19060Συγγραφέας: Παυλόπουλος Ι. Α.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1940-49, ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΕΘΝΟΠΡΟΔΟΣΙΑΙ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΛΟΓΙΑΙ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε.
Τελική Τιμή:15.00€

Αθήναι 1963, σελ. 208.

Κατάσταση: ΚΑΛΗ