Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - Ο ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΑΣΚΑΝ ΠΡΟΕΚΛΗΘΗ ΑΠΟ ΤΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΑΣ ΔΟΚΙΜΑΣΣυγγραφέας: Ελευθερία Εφημερίς, Αρ. Φύλλου: 5997

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - Ο ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΑΣΚΑΝ ΠΡΟΕΚΛΗΘΗ ΑΠΟ ΤΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΑΣ ΔΟΚΙΜΑΣ
Τελική Τιμή:5.00€
Αθήναι Τρίτη 31 Μαρτίου 1964, σελ. 8.