Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΣΤΑΘΕΡΑ Η ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ. ΜΟΝΟΝ ΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΛΥΣΙΝ - ΤΟ ΝΑΤΟ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΣυγγραφέας: Ελευθερία Εφημερίς, Αρ. Φύλλου: 5902

ΣΤΑΘΕΡΑ Η ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ. ΜΟΝΟΝ ΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΛΥΣΙΝ - ΤΟ ΝΑΤΟ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Τελική Τιμή:4.00€
Αθήναι Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 1963, σελ. 8.