Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΧΡΕΩΝ ΕΘΕΜΕΛΕΙΩΘΗ, ΜΕ ΔΙΤΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΙΝ: ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΙΝ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΙΝ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ - ΣΥΓΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΝΣυγγραφέας: Ελευθερία Εφημερίς, Αρ. Φύλλου: 5881

ΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΧΡΕΩΝ ΕΘΕΜΕΛΕΙΩΘΗ, ΜΕ ΔΙΤΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΙΝ: ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΙΝ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΙΝ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ - ΣΥΓΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΝ
Τελική Τιμή:5.00€
Αθήναι Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 1963, σελ. 8.