Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΜΕ ΒΕΒΑΙΑΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΝ ΤΟΝ ΘΡΙΑΜΒΟΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΙΣ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ - Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΑΛΛ* ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ ΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟΝΣυγγραφέας: Ελευθερία Εφημερίς, Αρ. Φύλλου: 5948

ΜΕ ΒΕΒΑΙΑΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΝ ΤΟΝ ΘΡΙΑΜΒΟΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΙΣ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ - Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΑΛΛ* ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ ΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ
Τελική Τιμή:5.00€
Αθήναι Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 1964, σελ. 16.