Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

…ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΕΝΤΡΟΥ - ΔΙΑΒΗΜΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΕΙΠΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΠΟΒΑΣΕΩΣ ΤΟΥΡΚΩΝ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ Ο ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΤΑΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΣυγγραφέας: Ελευθερία Εφημερίς, Αρ. Φύλλου: 5958

…ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΕΝΤΡΟΥ - ΔΙΑΒΗΜΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΕΙΠΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΠΟΒΑΣΕΩΣ ΤΟΥΡΚΩΝ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ Ο ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΤΑΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τελική Τιμή:6.00€
Αθήναι Σάββατον 15 Φεβρουαρίου 1964, σελ. 8