Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΠΟΙΟΣ ΣΚΟΤΩΣΕ ΤΟΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ; (Μέρος 4ον). - Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ (Μέρος 41ον): Η ΚΑΤΑΡΕΥΣΙΣ ΤΟΥ Γ΄ ΡΑΪΧ..... - ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΣΙΤΗΡΩΝ - ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛ. ΤΟΝΩΝ ΣΙΤΟΥΣυγγραφέας: Το Βήμα Εφημερίς, Αρ. Φύλλου: 6076

ΠΟΙΟΣ ΣΚΟΤΩΣΕ ΤΟΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ; (Μέρος 4ον). - Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ (Μέρος 41ον): Η ΚΑΤΑΡΕΥΣΙΣ ΤΟΥ Γ΄ ΡΑΪΧ..... - ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΣΙΤΗΡΩΝ - ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛ. ΤΟΝΩΝ ΣΙΤΟΥ
Τελική Τιμή:3.00€
Αθήναι Σάββατον 13 Μαρτίου 1965, σελ. 8.