Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Ο κ. ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΟΣΕΚΛΗΘΗ ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΥΠΟ ΤΟΥ κ. ΑΛ. ΚΟΣΥΓΚΙΝ - Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ (Μέρος 36ον): Η ΠΤΩΣΙΣ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ... . - ΣΚΥΡΟΣ, ΤΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ! -ΤΙ ΕΠΙΣΤΕΥΕ ΚΑΙ ΕΚΗΡΥΤΤΕ Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣΣυγγραφέας: Το Βήμα Εφημερίς, Αρ. Φύλλου: 6071

Ο κ. ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΟΣΕΚΛΗΘΗ ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΥΠΟ ΤΟΥ κ. ΑΛ. ΚΟΣΥΓΚΙΝ - Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ (Μέρος 36ον): Η ΠΤΩΣΙΣ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ... . - ΣΚΥΡΟΣ, ΤΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ! -ΤΙ ΕΠΙΣΤΕΥΕ ΚΑΙ ΕΚΗΡΥΤΤΕ Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
Τελική Τιμή:3.00€
Αθήναι Σάββατον 6 Μαρτίου 1965, σελ. 8.