Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΠΡΩΤΟ 10ΗΜΕΡΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Ο ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΩ ΕΤΕΙ, Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ: ΚΡΙΣΙΣ ΜΑΣΤΙΖΕΙ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΝ – ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΡΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ: "ΔΕΝ ΦΟΒΟΥΜΕΘΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ", ΛΕΓΕΙ Ο ΣΕΛΣυγγραφέας: Το Βήμα Εφημερίς, Αρ. Φύλλου: 6013

ΠΡΩΤΟ 10ΗΜΕΡΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Ο ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΩ ΕΤΕΙ, Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ: ΚΡΙΣΙΣ ΜΑΣΤΙΖΕΙ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΝ – ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΡΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ: ΔΕΝ ΦΟΒΟΥΜΕΘΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ, ΛΕΓΕΙ Ο ΣΕΛ
Τελική Τιμή:4.00€
Αθήναι Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 1964, σελ. 14.