Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ - ΚΑΤΑΠΑΥΣΙΝ ΠΥΡΟΣ ΔΙΕΤΑΞΕ ΧΘΕΣ Ο ΜΑΚΑΡΙΟΣ - ΑΓΓΛΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΔΙΑΒΗΜΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ: ΕΖΗΤΗΣΑΝ ΝΑ ΠΑΥΣΟΥΝ ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ, ΑΛΛΩΣ ΘΑ ΕΠΕΝΕΒΑΙΝΑΝ ΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣΣυγγραφέας: Το Βήμα Εφημερίς, Αρ. Φύλλου: 5953

ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ - ΚΑΤΑΠΑΥΣΙΝ ΠΥΡΟΣ ΔΙΕΤΑΞΕ ΧΘΕΣ Ο ΜΑΚΑΡΙΟΣ - ΑΓΓΛΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΔΙΑΒΗΜΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ: ΕΖΗΤΗΣΑΝ ΝΑ ΠΑΥΣΟΥΝ ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ, ΑΛΛΩΣ ΘΑ ΕΠΕΝΕΒΑΙΝΑΝ ΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Τελική Τιμή:5.00€
Αθήναι Πέμπτη 30 Απριλίου 1964, σελ. 10.