Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΝ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ, ΤΟΝΙΖΕΙ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ κ. ΤΟΜΣΟΝ - Η ΕΡΕ ΕΠΑΝΕΦΕΡΕΝ 11.560 ΕΝΩ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΜΟΝΟΝ 278 - ΟΥΔΕΝ ΗΓΕΤΙΚΟΝ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΚΚΕ ΕΛΑΒΕΝ ΑΔΕΙΑΝ ΕΠΑΝΟΔΟΥ - ΑΣΥΣΤΑΤΟΣ Ο ΘΟΡΥΒΟΣ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣΣυγγραφέας: Το Βήμα Εφημερίς, Αρ. Φύλλου: 6000

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΝ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ, ΤΟΝΙΖΕΙ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ κ. ΤΟΜΣΟΝ - Η ΕΡΕ ΕΠΑΝΕΦΕΡΕΝ 11.560 ΕΝΩ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΜΟΝΟΝ 278 - ΟΥΔΕΝ ΗΓΕΤΙΚΟΝ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΚΚΕ ΕΛΑΒΕΝ ΑΔΕΙΑΝ ΕΠΑΝΟΔΟΥ - ΑΣΥΣΤΑΤΟΣ Ο ΘΟΡΥΒΟΣ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ
Τελική Τιμή:4.00€
Αθήναι Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 1964, σελ. 8.