Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Ο κ. Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΤΕΣΤΗ ΕΙΣ ΣΚΛΗΡΑΝ ΠΙΕΣΙΝ ΔΙΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ - ΡΑΓΔΑΙΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: ΜΕΙΩΣΙΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - Ο ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΠΕΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΜΕΙΝΗ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝΣυγγραφέας: Το Βήμα Εφημερίς, Αρ. Φύλλου: 5858

Ο κ. Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΤΕΣΤΗ ΕΙΣ ΣΚΛΗΡΑΝ ΠΙΕΣΙΝ ΔΙΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ - ΡΑΓΔΑΙΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: ΜΕΙΩΣΙΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - Ο ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΠΕΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΜΕΙΝΗ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ
Τελική Τιμή:5.00€
Αθήναι Παρασκευή 26 Ιουνίου 1964, σελ. 8.