Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΟΙ ΥΠΑΙΤΙΟΙ ΔΙΑ ΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΘΑ ΠΑΡΑΠΕΜΦΘΟΥΝ; - ΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥΣ ΔΙΑΣΠΑΘΙΣΕΙΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ - ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟ “ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ” ΥΠΟΥΡΓΟΙ, ΒΟΥΛΕΥΤΑΙ....Συγγραφέας: Το Βήμα Εφημερίς, Αρ. Φύλλου: 5990

ΟΙ ΥΠΑΙΤΙΟΙ ΔΙΑ ΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΘΑ ΠΑΡΑΠΕΜΦΘΟΥΝ; - ΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥΣ ΔΙΑΣΠΑΘΙΣΕΙΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ - ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟ “ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ” ΥΠΟΥΡΓΟΙ, ΒΟΥΛΕΥΤΑΙ....
Τελική Τιμή:4.00€
Αθήναι Κυριακή 29 Νοεμβρίου 1964, σελ. 16