Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Η ΕΛΛΑΣ ΕΚΗΔΕΥΣΕΝ ΤΟΝ [ΣΟΦΟΚΛΗ] ΒΕΝΙΖΕΛΟ.... - Η ΑΓΓΛΙΑ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΟ “ΝΕΟ” ΣΧΕΔΙΟ - ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΑΛΛΟ ΟΝΟΜΑ - ΣΟΒΑΡΑ ΚΡΙΣΙΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ -ΠΑΡΕΛΥΣΕΝ Η Ν.Α. ΠΤΕΡΥΞΣυγγραφέας: Τα Νέα Εφημερίς, Αρ. Φύλλου: 5721

Η ΕΛΛΑΣ ΕΚΗΔΕΥΣΕΝ ΤΟΝ [ΣΟΦΟΚΛΗ] ΒΕΝΙΖΕΛΟ.... - Η ΑΓΓΛΙΑ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΟ “ΝΕΟ” ΣΧΕΔΙΟ - ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΑΛΛΟ ΟΝΟΜΑ - ΣΟΒΑΡΑ ΚΡΙΣΙΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ -ΠΑΡΕΛΥΣΕΝ Η Ν.Α. ΠΤΕΡΥΞ
Τελική Τιμή:6.00€
Αθήναι Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 1964, σελ. 8.