Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΕΝΩ Η ΚΡΗΤΗ ΕΙΝΑΙ ΒΥΘΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΟΔΥΝΗ ΚΑΙ Ο ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΘΡΗΝΕΙ ΤΟΝ ΗΓΕΤΗ ΤΟΥ, ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΕΝΘΟΣ. - ΚΑΤΕΤΑΡΑΞΕ ΤΟΥΣ “ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ” ΤΟ ΔΡΙΜΥ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΥΣΤΣΩΦ – ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΑΠΗ ΚΑΤΑΛΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥΣυγγραφέας: Τα Νέα Εφημερίς, Αρ. Φύλλου: 5718

ΕΝΩ Η ΚΡΗΤΗ ΕΙΝΑΙ ΒΥΘΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΟΔΥΝΗ ΚΑΙ Ο ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΘΡΗΝΕΙ ΤΟΝ ΗΓΕΤΗ ΤΟΥ, ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΕΝΘΟΣ. - ΚΑΤΕΤΑΡΑΞΕ ΤΟΥΣ “ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ” ΤΟ ΔΡΙΜΥ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΥΣΤΣΩΦ – ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΑΠΗ ΚΑΤΑΛΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Τελική Τιμή:6.00€
Αθήναι Σάββατον 8 Φεβρουαρίου 1964, σελ. 8.