Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΕΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΗ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ. - ΚΑΜΜΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΙ ΤΡΙΤΟΥ ΣΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ. - ΚΑΤΑΧΘΟΝΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΒΡΕΤΤΑΝΩΝ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΥΡΑΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟΣυγγραφέας: Τα Νέα Εφημερίς, Αρ. Φύλλου: 5729

ΕΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΗ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ. - ΚΑΜΜΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΙ ΤΡΙΤΟΥ ΣΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ. - ΚΑΤΑΧΘΟΝΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΒΡΕΤΤΑΝΩΝ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΥΡΑΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Τελική Τιμή:6.00€
Αθήναι Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 1964, σελ. 8.