Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Η ΕΛΛΑΣ ΣΕ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ – ΕΤΟΙΜΟΣ ΠΡΟΣ ΔΡΑΣΙΝ Ο ΣΤΡΑΤΟΣ. - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟΝ – ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣΣυγγραφέας: Τα Νέα Εφημερίς, Αρ. Φύλλου: 5737

Η ΕΛΛΑΣ ΣΕ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ – ΕΤΟΙΜΟΣ ΠΡΟΣ ΔΡΑΣΙΝ Ο ΣΤΡΑΤΟΣ. - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟΝ – ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Τελική Τιμή:4.00€
Αθήναι Δευτέρα 2 Μαρτίου 1964, σελ. 12.