Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΚΡΙΝΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ – ΒΕΒΑΙΑ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. - ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΛΥΣΙ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ. - ΧΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΔΡΑΧΜΗΣ Η ΕΡΕΣυγγραφέας: Τα Νέα Εφημερίς, Αρ. Φύλλου: 5708

Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΚΡΙΝΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ – ΒΕΒΑΙΑ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. - ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΛΥΣΙ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ. - ΧΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΔΡΑΧΜΗΣ Η ΕΡΕ
Τελική Τιμή:4.00€
Αθήναι Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 1964, σελ. 12.