Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΕΘΡΙΑΜΒΕΥΣΕΝ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – Η “ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ” ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΙ ΤΗ ΝΕΑ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙ. - ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. - ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΕΦΥΓΕ ΤΗΝ ΠΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΝΑΤΟ, ΠΕΡΑΣΕ ΣΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗΣυγγραφέας: Τα Νέα Εφημερίς, Αρ. Φύλλου: 5725

ΕΘΡΙΑΜΒΕΥΣΕΝ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – Η “ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ” ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΙ ΤΗ ΝΕΑ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙ. - ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. - ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΕΦΥΓΕ ΤΗΝ ΠΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΝΑΤΟ, ΠΕΡΑΣΕ ΣΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ
Τελική Τιμή:10.00€
Αθήναι Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 1964, σελ. 8.