Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΜΙΑΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ - ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΣΑ - ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΗ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΝ; ΠΟΙΟΙ ΣΙΩΠΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ - ΔΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΙΝ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΛΕΤΑ ΜΕΤΡΑ - ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ - ΑΠΕΦΥΛΑΚΙΣΘΗ Ο ΒΣυγγραφέας: Ελεύθερος Κόσμος Εφημερίς Αρ. Φύλλου: 3011

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΜΙΑΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ - ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΣΑ - ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΗ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΝ; ΠΟΙΟΙ ΣΙΩΠΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ - ΔΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΙΝ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΛΕΤΑ ΜΕΤΡΑ - ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ - ΑΠΕΦΥΛΑΚΙΣΘΗ Ο Β
Τελική Τιμή:4.00€
Αθήναι Παρασκευή 14 Μαΐου 1976, σελ. 12.