Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΩΡΑ 9 Π.Μ., Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΚΟΜΗ ΖΗ. - ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΗΓΑΓΟΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΝΙΚΗΝ – Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΣυγγραφέας: Εθνος Εφημερίς Αρ. Φύλλου: 15467

ΩΡΑ 9 Π.Μ., Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΚΟΜΗ ΖΗ. - ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΗΓΑΓΟΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΝΙΚΗΝ – Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Τελική Τιμή:5.00€
Αθήναι Πέμπτη 5 Μαρτίου 1964, σελ. 8.